178 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

โทร/โทรสาร 074-841550

อีเมล : sombatch@gmail.com, sombatchoolek@gmail.com