🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน 2/2565

ตารางสอน 2/2565

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย

หลักสูตรสถานศึกษาม.ต้น

ภาพกิจกรรมนักเรียน

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.พัทลุง

22 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565

ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของครูอัตราจ้าง

17 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมบวรศีลขันธ์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พ.ศ.2566-2570และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ณ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

24-26 ตุลาคม 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับสถาบันพระบรมราชชนก

ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ. สงขลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2565


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

กระทรวงการท่องเที่ยวฯนำนางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์ส ๒๐๒๒ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นักเรียนป่าบอนพิทยาคม

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัติ

"ผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเด็กและเยวชน"

ในโครงการ เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

ครั้งที่๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕

นิทรรศการ ผลงานนักเรียน

วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับ

"รางวัลผู้นำแห่งความสำเร็จสากลและรางวัลผู้มีความเป็นเลิศสู่สากล"

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

นักเรียนรับทุน “มูลนิธิคุณพุ่ม” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

การแข่งขันกีฬา เปตอง นักเรียนประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

ประสานร่วมมือกับโรงพยาบาลป่าบอน และสถานีตำรวจป่าบอน จัดโครงการเยาวชนเข้มแข็ง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

ครั้งที่๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร

ในพระบรมราชูปถัมป์

โดยสำนักงานพัฒนาภาค๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสัมนาวิชาการ

เรื่อง "พรบ.การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ"และ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕๑)

ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการอบรมประชาธิปไตย ณ ชมดาวรีสอร์ท วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด

วันที่ ๒๔ มิถุนายน 2565

กิจกรรมไหว้ครู วันที่ 9 มิถุนายน 2565

น.ส.รัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม