🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน 1/2566

ตารางสอน 1/2566

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย

หลักสูตรสถานศึกษาม.ต้น

ภาพกิจกรรมนักเรียน 

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

11 สิงหาคม 2566 นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ 

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ได้เป็นตัวแทนอำเภอป่าบอน เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชน จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 74 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พร้อมด้วย ข้าราชการครู ฯ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และมอบทุนการศึกษา คนไทยไม่ทิ้งกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน 

27 กรกฏาคม 2566 

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม โดยมีท่านนายอำเภอป่าบอน นายพรพนม  จันทรเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ 

18 กรกฏาคม 2566 

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม เป็นสนามสอบ

คัดเลือกพนักงานอำเภอป่าบอน 

17 กรกฎาคม 2566

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจป่าบอน อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง "การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยี"

17 กรกฎาคม 2566 

เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปีการศึกษา 2566

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รับการประเมินผล การดำเนินงานเชิงประจักษ์การน้อมนำ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

สู่การปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมบวรศีลขันธ์โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม


น.ส.รัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม